Kortermajade renoveerimisel teeme nii üksikuid väiksemaid töid, aga pakume ka tervikalhendusi.

Eestis on palju korterelamuid, mille ehitamisel kasutatud materjalid ning kütte-, elektri- ja ventilatsioonilahendused on vananenud ja ajale jalgu jäänud. Seetõttu on nende üleval pidamine elanike jaoks liiga kulukas. Korteriühistud otsivad lahendusi oma korterelamu seisukorra parandamiseks, kuid sageli on probleemiks raha. Siin tuleb appi Kredex, kes pakub koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning pankadega korterelamutele finantslahendusi. 

Renoveerimisele tasub kindlasti mõelda, sest nii saab korterelemu muuta energiasäästlikumaks ja seeläbi vähendada oluliselt elanike igakuiseid kulusid (küte, elekter jms). Lisaks saab renoveerimisega muuta korterelamu väljanägemist kaunimaks ja uuenduslikumaks, samuti parandada nende sisekliimat, mis omakorda aitab kaasa hoone konstruktsioonide  säilimisele.

Finantslahendusi küsi Kredexilt- http://kredex.ee/korteriuhistu/ 

Riigi poolt välja töötatud elamumjanduse energiasäästu meetmete kohta leiate info Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/hoonete-energiatohusus

Hoonete energiamärgise kohta annab nõu Tehnilise Järelevalve Amet:
https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/ehitised-ja-ehitamine/hoonete-energiatohusus